Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z wykonania powierzonego ostatnio firmie FF Fracht zadania transportowego-ponadgabarytowego, polegającego na dostawie 106-tonej prasy, która odbyła się w kwietniu 2016 r. w relacji Chesterfield (Anglia) – Gdynia.
Obsługa polegała na odpowiednim dopasowaniu środka transportu pod wymiar i wagę urządzenia oraz na całej organizacji logistycznej z uwzględnieniem potrzeb.